THÔNG BÁO

2022-05-02

Căn cứ Giấy phép số 19/GP-BTTTT ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp Giấy phép hoạt động báo in, mã số ISSN 1859 – 4336 cho Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương.

Với mục tiêu tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực nghiên cứu như: Khoa học kỹ thuật; Khoa học công nghệ; Dược; Kinh tế; Pháp luật; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Giáo dục và một số lĩnh vực khác.

Đồng thời nhằm thực hiện kế hoạch xuất bản thường kỳ Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương năm 2022. Ban Biên tập Tạp chí kính mời các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên trong và ngoài Trường tham gia viết bài, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu nội dung và hình thức:

-   Nội dung: Bài viết được trình bày bằng file Word theo đúng Thể lệ viết bài được đăng trên trang website: http://jst.bdu.edu.vn/jst.

-   Hình thức: gửi bài qua hệ thống online jst.bdu.edu.vn/jst.

2. Các mốc thời gian xuất bản

- Vol. 5 No.1 (2022): Quý 1

- Vol. 5 No.2 (2022): Quý 2

- Vol. 5 No.3 (2022): Quý 3

- Vol. 5 No.4 (2022): Quý 4

Lưu ý: Thời hạn gửi bài, chậm nhất 06 tuần trước mỗi kỳ xuất bản.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tòa soạn:

Email: tapchikhcn@bdu.edu.vn

Số điện thoại: (0274) 3871 387.

Trân trọng./.